Interbus - przewóz osób i paczek

Busy do Holandii

holJesteś zainteresowany przewozem do Holandii? więcej

Busy do Niemiec

dePlanujesz podróż do Niemiec?

więcej

Busy do Belgii

belgiaChcesz pojechać do Belgii?

więcej

Czego nie wolno przewozić z Polski do Niemiec?

Podróżowanie pomiędzy krajami Unii Europejskiej często kojarzy się z łatwością i brakiem skomplikowanych procedur. Jednak nawet w obrębie Unii, przepisy dotyczące tego, czego nie można przewozić przez granice, mogą się różnić. Jeśli planujesz podróż z Polski do Niemiec, ważne jest, abyś był świadomy pewnych ograniczeń. Sprawdźmy, co można przewieźć przez granicę niemiecką oraz jakie kary mogą grozić za nieprzestrzeganie przepisów. Informacje te są szczególnie ważne dla osób podróżujących zarówno w celach prywatnych, jak i zawodowych.

Jakie są zakazane przedmioty w transporcie międzynarodowym do Niemiec?

Podróżowanie wymaga przestrzegania określonych zasad dotyczących tego, co można przewozić, a ich znajomość jest niezbędna dla uniknięcia problemów prawnych oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Poniżej przedstawiamy listę, które zakazane przedmioty w transporcie do Niemiec nie można przewozić przez granice.

 • Narkotyki i substancje psychotropowe – przewóz narkotyków, w tym marihuany, kokainy, heroiny, MDMA i innych substancji psychotropowych, jest surowo zabroniony.
 • Broń i amunicja – przewożenie broni, w tym broni palnej, noży o ostrzu dłuższym niż ustalone normy, a także amunicji, wymaga specjalnego pozwolenia. Nielegalne posiadanie broni jest surowo karane.
 • Materiały wybuchowe i łatwopalne – substancje wybuchowe, takie jak dynamit, oraz materiały łatwopalne, w tym niektóre rodzaje farb i rozpuszczalników, podlegają ścisłym regulacjom.
 • Fauna i flora chroniona – przewóz zagrożonych gatunków zwierząt i roślin, a także produktów z nich wykonanych, jest zakazany bez odpowiednich pozwoleń zgodnie z konwencją CITES.
 • Fałszywe towary i podróbki – przewożenie podróbek znanych marek, w tym ubrań, zegarków i elektroniki, jest nielegalne i może skutkować konfiskatą towaru oraz karami finansowymi.
 • Ograniczenia walutowe – istnieją pewne ograniczenia dotyczące ilości gotówki, którą można wwieźć lub wywieźć z Niemiec. Wartości powyżej określonej kwoty muszą być zgłaszane celnikom.

Czy istnieją ograniczenia dotyczące przewozu leków i żywności do Niemiec?

Przepisy niemieckie dopuszczają przewóz leków na własny użytek, ale istnieją pewne ograniczenia. Leki na receptę mogą być przewożone tylko w ilościach niezbędnych na czas trwania podróży, zazwyczaj do 90 dni. Ważne jest, aby podróżny posiadał ze sobą kopię recepty lub zaświadczenie od lekarza, potwierdzające potrzebę stosowania tych leków. Dotyczy to zwłaszcza leków zawierających substancje kontrolowane lub narkotyki. Leki bez recepty również można przewozić, ale ich ilość powinna odpowiadać osobistemu zapotrzebowaniu.

Jeśli chodzi o żywność, przepisy są bardziej skomplikowane, zwłaszcza w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego, takich jak mięso, wędliny, mleko i produkty mleczne. Te produkty często podlegają ścisłym kontroli i w wielu przypadkach ich przewóz jest zabroniony lub ograniczony, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób zwierząt, takich jak pryszczycy czy ptasiej grypy. Dla produktów roślinnych również obowiązują pewne ograniczenia, szczególnie jeśli chodzi o rośliny, które mogą być nosicielami szkodników lub chorób.

Bardzo często pojawia się pytanie o przewóz alkoholu i tytoniu do Niemiec. Jest on jak najbardziej dozwolony, ale podlega pewnym ograniczeniom ilościowym. Dla alkoholu limity zależą od jego rodzaju. Na przykład, można przewieźć 10 litrów napojów spirytusowych, 20 litrów napojów o zawartości alkoholu poniżej 22%, 90 litrów wina (z czego maksymalnie 60 litrów musującego) i 110 litrów piwa. Jeśli chodzi o tytoń, limit dla papierosów wynosi 800 sztuk, dla cygar 200 sztuk, a dla tytoniu do palenia 1 kg. Przewóz tych produktów powyżej limitów wymaga deklaracji celnej i może podlegać opodatkowaniu.

Sprawdź: Przewozy do Niemiec

Jakie są konsekwencje przewożenia nielegalnych towarów do Niemiec?

Przewóz nielegalnych towarów do Niemiec niesie za sobą poważne konsekwencje prawne, finansowe i społeczne, dlatego bezpieczna i legalna podróż wymaga odpowiedzialności i świadomości prawnej.

 • Zatrzymanie i skonfiskowanie towarów – jeśli służby celne wykryją nielegalne towary, zostaną one skonfiskowane, natomiast osoba przewożąca może być zatrzymana do wyjaśnienia.
 • Kary prawne – w zależności od rodzaju i ilości przewożonych nielegalnych towarów, konsekwencje obejmują także zarzuty karne, co często prowadzi do procesu sądowego, a nawet do wyroku więzienia.
 • Grzywny finansowe – osoby przyłapane na przemytnictwie zostają obciążone grzywnami, a ich wysokość zależy od wartości i rodzaju przemyconych towarów.
 • Zakaz wjazdu – przemyt towarów może skutkować nałożeniem zakazu wjazdu do Niemiec lub innych krajów strefy Schengen, co znacząco ogranicza swobodę podróżowania.
 • Uszczerbek na reputacji – osoby przyłapane na przemytnictwie, w konwekwencji, napotykają się z trudnościami w uzyskaniu wiz lub zezwoleń na pobyt.

Czy przepisy celne Niemiec różnią się od polskich w kontekście zakazanych przedmiotów?

Poruszając kwestię różnic w przepisach celnych między Niemcami a Polską, szczególnie w kontekście zakazanych przedmiotów, należy pamiętać, że oba kraje są członkami Unii Europejskiej. Oznacza to, że wiele przepisów celnych, w tym te dotyczące zakazanych przedmiotów, jest ujednoliconych lub bardzo podobnych, ze względu na przepisy unijne. Jednak nadal występują pewne różnice wynikające z lokalnych przepisów i regulacji.

W przypadku takich towarów jak narkotyki, broń, materiały wybuchowe i substancje niebezpieczne, zarówno Niemcy, jak i Polska stosują ścisłe przepisy, które są w dużej mierze zharmonizowane w ramach przepisów unijnych. Jednakże w kontekście niektórych specyficznych kategorii produktów mogą występować różnice.

Na przykład, Niemcy mają bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące przewozu leków i substancji chemicznych, szczególnie tych, które mają zastosowanie medyczne lub mogą być używane w celach przemysłowych. Polska również ma swoje regulacje w tej dziedzinie, ale różnią się one szczegółami dotyczącymi klasyfikacji i wymaganych pozwoleń.

W kwestii produktów spożywczych, oba kraje stosują ścisłe kontrole w przypadku przewozu produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, szczególnie w kontekście ochrony przed chorobami i szkodnikami. Również w zakresie przepisów dotyczących podróbek i towarów chronionych prawami autorskimi, oba kraje stosują podobne regulacje. Różnice w tym obszarze wynikają głównie z metod egzekwowania i stopnia nacisku na poszczególne kategorie towarów.

Podsumowując, choć przepisy celne Niemiec i Polski są w dużym stopniu zharmonizowane dzięki przynależności do Unii Europejskiej, nadal mogą występować pewne różnice wynikające z lokalnych regulacji i priorytetów.

Promocje
5%
Planujesz podróż z osobą towarzyszącą? Skorzystaj z naszego rabatu "Razem się opłaca!" szczegóły
Zapewniamy
 • Komfortową podróż
 • Odbiór pasażerów z adresu pod adres
 • Doświadczonych i wykwalifikowanych kierowców
 • Dogodne terminy - wyjeżdżamy codziennie
 • Atrakcyjne ceny i rabaty
 • Wysoki standard podróży
 • Przewóz przesyłek
 • Możliwość rezerwacji online lub telefonicznie
 • Ubezpieczenie na czas trwania podróży